Putování po zemi

prostě blog o mně, mých cestách, myšlenkách....

Jan 1, 1 – 14: Kdo je to dítě, které se narodilo?

Dnes, stejně jako už dva tisíce let si připomínáme, slavíme narození jednoho speciálního dítěte. Byla a je to velká událost. Žádné jiné narození se neslaví tak dlouho a po celém světě. Ale kdo je toto dítě? Je to ten, který nosí dárky? Kterého máme…

Zamyšlení nad Žalmem 46

Bůh je s námi (Žalm 46) Žijeme opravdu v těžké době. Máme pocit, že se na nás ze všech stran valí těžké balvany. Každodenní obrovské přírůstky nemocných, onemocnění kamarádů, bezmoc, strach, samota, deštivé dny, dny, kdy je hrozně krátce světlo…. To…

Zamyšlení I. - Letnice

Dnes jsou Letnice, abychom dokázali prožít sestoupení Ducha svatého, ráda bych sem dávala texty pro modlitbu se zamyšlením. Myslím si, že by nám to všem mohlo pomoci.V komunitě běží stále videa s různými krátkými přednáškami, je možné si zapnout…

zamyšlení II. - svatodušní pondělí

https://www.youtube.com/watch?v=WCMQUja-cxk&t=398sMyslím si, že z dnešního evangelia je důležité to, že Bůh dělá krůčky s každým z milovaných dětí, dělal to v celém Starém i Novém zákoně a dělá to i s námi. Dneska bych chtěla nabídnout zamyšlení nad…

Sv. Tomáš Akvinský - ETIKA CTNOSTÍ – LÁSKA (část 2)

LÁSKA JAKO NEJVYŠŠÍ CTNOSTZpůsob, jakým Tomáš mluví o lásce, je především zaměřen ontologicky, neboli metafyzicky. Je zaměřen na povahu zkoumaného předmětu a na jeho nejhlubší důvody. Lidská láska podle analýzy duševního života člověka, která…

Sv. Tomáš Akvinský - ETIKA CTNOSTÍ – LÁSKA (část 1)

Na facebooku mi pár přátel poprosilo, jestli bych nemohla uveřejnit svoji seminární práci na téma Etika ctností. Jejich přání jsem vyhověla a rozdělila jsem ji na 2 části. Bohužel převodem z wordu mi zmizely přímé odkazy na citovanou literaturu.…

Samařská žena - dětská bohoslužba s tématem Voda v Bibli

Ale zpět k tomu, jak se to prve stalo, k tomu, jak to máme zaznamenané v Bibli (slide 1,2). Přečíst text Jn 4, 3 – 14 (slide 3) Ve verši 5 se píše: „Ježíš unaven cestou usedl u té studny“. Ježíš byl člověk stejně jako my všichni tady. To znamená, že…

Chcete-li kráčet po vodách, musíte vykročit z lodi - přednáška

Tento příběh se odehrává poté, co Ježíš nasytil 5 tisíc mužů. Ježíš spolu s učedníky ten den odvedli ohromný kus práce a dokážu si představit, že všichni byli hrozně moc unavení. Ježíš je velmi empatický, vidí jejich únavu a posílá je, nebo spíš…

Když Bůh mlčí, kde je? - přednáška na bílou sobotu

Bílá sobota. Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Je to jako rozprostřená látka, látka, která je nad naším zármutkem, tichem, prázdnotou a vyčerpáním, kde jsme zoufalí, ale je to zároveň i místo, kde může a vzejít život. V každém z nás se…

Odpověď řeckým poutníkům - Rodinná bohoslužba – Jn 12,20-33

Hlavní myšlenka: „Kdo miluje svůj život, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání je pro život věčný.“ Téma: Vzdát se všeho, jít za Ježíšem, být užitečný Zbývá nám několik málo dní do Velikonoc, kdy si budeme připomínat ten velký…