Putování po zemi

prostě blog o mně, mých cestách, myšlenkách....

Otec, který miluje do krajností - LK 15,11 - 32

Příběh o marnotratném synovi je velmi známý, mnohokrát jsme ho slyšeli a všichni víme, o čem je, ale vždycky nás může oslovit a okouzlit, když se soustředíme, abychom ho slyšeli znovu. Ale co se na ten příběh podívat z jiného pohledu? Ne tak úplně z…

Chcete-li kráčet po vodách, musíte vykročit z lodi

Tento příběh se odehrává poté, co Ježíš nasytil 5 tisíc mužů. Ježíš spolu s učedníky ten den odvedli ohromný kus práce a dokážu si představit, že všichni byli hrozně moc unavení. Ježíš je velmi empatický, vidí jejich únavu a posílá je, nebo spíš jim…

Ježíš, naše potrava? Ano nebo Ne

J 6, 35. 41–51 Dnešní text je zařazený v Janově evangeliu do kapitoly, v které Ježíš zázračně nasytil 5000 tisíc mužů 5 chleby a 2 rybami. Ježíš zde dokázal nemožné. S tak malým množstvím jídla plně nasytit tak velký zástup lidí. Hned po této…

Brána milosrdenství Lyon - katedrála sv. Jana

A teď zpět do města, ve kterém mám možnost bydlet. Katedrála sv. Jana se nachází ve starém Lyonu, tedy ani sem to nemám moc daleko. Katedrála je hojně navštěvovaná turisty. Brána milosrdenství se nachází na pravo od hlavního vchodu nedaleko…

Krakov - katedrála

Další branou v Krakově je ta na hradě. Celý hrad a samotná katedrála je krásná. Nekupovala jsem si sice lístek, tedy jsem nemohla jít do královské hroby atd. ale i tak je to místo, kde na vás dýchá historie, ale i modlitby věřících. Je to místo, kde…

Krakov - svatyně Božího milosrdenství v Lagiewnikach

Další bránu milosrdenství, kterou jsem mohla projít je ta v Lagiewnikách. V místě žití sv. Faustýny. Bohužel jsem neměla sílu navštívit klášter a originál obrazu, protože tam bylo hrozně moc lidí, ale i tak na mně opět toto místo zapůsobilo. A možná…

Krakov - Sanktuáriu sv. Jana Pavla II.

Během SDM jsem měla možnost navštívit i centrum sv. Jana Pavla II. Je to úžasná stavba, která mně osobně velmi zaujala a i přestože tam bylo milion lidí a člověk se nemohl ani moc zastavit. Fresky, kterými je celý kostel vyzdoben, jsou prostě krásné…

Lodz - ghetto

V tomto městě najdete pozůstatky ghetta, kam směřovali i transporty z české republiky. Kousek od tohoto ghetta je památník dětskému pracovnímu táboru, který na tomto území také byl. Zajímavostí je, že na území ghetta se normálně bydlí, jsou zde…

Brány milosrdenství - Lodz – Polsko

Lodz je jedno z největší měst v Polsku, je to převážně průmyslové a univerzitní město, ale je to také město, které zažilo druhou světovou válku (bylo zde ghetto – viz jinačí článek) a město, kde našla své povolání sestra Faustyna. Co já jsem toho…

Brány milosrdenství – region Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francie)

Aix en Provance - katedrála Saint Sauver Aix en Provance je malé univerzitní město, která se nachází asi 30 km od Marseille. I když je malé, tak to neznamená, že by nebylo velmi turisticky navštěvované. Kromě katedrály je zde i mnoho jiných museí a…